Obliczenia reaktancji indukcyjności online kalkulator


Nasz kalkulator online pomoże ci w rozliczeniu reaktancji indukcyjności.
Reactance – ten opór elektryczny prądu zmiennego, wynikające z przekazaniem energii pola magnetycznego w индуктивностях lub pola elektrycznego w kondensatorach, elementy posiadające reaktywnym oporem, nazywają reaktywnymi.
Obliczanie indukcyjna i pojemnościowego oporu odbywać się za pomocą formuł i tylko na prądzie sinusoidalnym albo:
XC=1/(2π×F×C); XL=2π×F×L, gdzie
XL - Indukcyjna oporność (Ohm)
XC - Емкостое impedancja (Ohm)
F - Częstotliwość sygnału (Hz)
Do obliczenia parametru należy wprowadzić dwa inne wartości, na przykład, aby dowiedzieć się (opór Bierny), należy wypełnić dwa pola: Częstotliwość sygnału, wielkość, pojemność lub indukcyjność i jednostkę.

Indicate the units of capacity:
kHz, nF, Ohm
MHz, pF, Ohm
Indicate inductance units:
kHz, mH, Ohm
MHz, μH, Ohm

Signal Frequency:


Value (capacitance or inductance):


Reactance: