Oblicz maksymalną prędkość wody w przewodach online kalkulator


Nasz kalkulator online pomoże ci w obliczaniu prędkości wody w przewodach.
Użyj tego kalkulatora, aby obliczyć maksymalną prędkość wody w określonym kanale, w celu określenia prędkości, należy podać: średnica wewnętrzna rury i ilość wody.
Aby uniknąć hałasu, a także zwiększone zużycie rurociągów i innych urządzeń prędkość wody w przewodach nie powinno przekraczać pewnych maksymalnych wartości.

Określ średnicę wewnętrzną rurociągu (mm):

Określ objętość wody (m3/ч):