Obliczanie objętości robót ziemnych online kalkulator


Nasz kalkulator online pomoże ci w obliczaniu objętości robót ziemnych.
Często podczas projektowania траншении pod fundamenty, wykop lub innych ziemnych pracy, zleceniodawca musi z góry wiedzieć cały zakres prac, ponieważ opłata za te usługi jest na podstawie objętości (m3), w tym przypadku możesz liczyć na nasz kalkulator i ocenić cały zakres prac przy opracowywaniu prostokątnego, wzmocnienie w kształcie wieloboku i okrągłego wykopów i rowów stokach.

Indicate the type of excavation:

Indicate the width of the pit on the bottom (m):

Indicate the length of the pit on the bottom (m):

Indicate the width of the pit on the top (m):

Indicate the length of the pit on the top (m):
Indicate the depth of the pit (m):

Volume of rectangular pit with slopes: 0 m3