Apskaičiuoti kompleksinis skaičius internete skaičiuoklė


Interneto skaičiuoklė, kuri padės jums apskaičiuoti kompleksinis skaičius.
Ši programa leis atlikti skaičiavimus su комплексными skaičiais: daugyba, dalyba ir kvadratinės šaknies iš nurodyto skaičiaus.

Kompleksinis skaičius — tai išraiška rūšių a + bi, kur a, b — realių skaičių, o i — vadinamasis i num vienetas, simbolis, kvadratas, kurio lygus -1, tai yra, i2 = -1.
Skaičius a vadinamas galimą dalis ir numeris b — įsivaizduojamas dalis integruotą skaičius z = a + bi.
Jei b = 0, tai vietoj a + 0i rašo tiesiog a.
Matyti, kad realių skaičių — tai ypatingas atvejis, kompleksinius skaičius.

***** Daugyba *****
[ (x+iy) × (x+iy) ]:
a: bi:
a: bi:
Rezultatas:
***** Dalijimas *****
[ (x+yi) / (x+yi) ]:
a: bi:
a: bi:
Rezultatas:
***** Kvadratinė šaknis *****
[ r1 = x+yi ; r2 = -x-yi ]:
a: bi:
Rezultatas:
r1:
r2: