Lygtis Аррениуса internete skaičiuoklė


Interneto skaičiuoklė, kuri padės jums apskaičiuoti lygtis Аррениуса.
Lygtis Аррениуса apskaičiuoja konstantą reakcijos greitis (k) ir sąlygomis pastovios temperatūros cheminė reakcija įmanomas, jei molekulė turi energijos aktyvinimo.
Aktyvuotos molekulės sąveikauja per avarija, susidūrimų dažnis (A) priklauso nuo temperatūros, o greitis cheminės reakcijos priklauso nuo Ea, kur Ea – energija aktyvavimo, ir kuo didesnis šis rodiklis, tuo mažesnis greitis, reakcija, nes aktyvių bendrauja molekulių mažiau Ea, tuo greičiau greitis cheminės reakcijos, iš to išplaukia, kad jei Ea = 0, tai cheminė reakcija teka beveik iš karto.

Dažnis susidūrimų, A (sek-1):


Энергия активации, Ea (кДж моль-1):

Temperatūra, T (K)):

Konstanta reakcijos greitis, K (sek-1):