Santykinis atominės svoris internete skaičiuoklė


Interneto skaičiuoklė, kuri padės jums apskaičiuoti santykinį atomo bombos masę.
Santykinis atominės svoris — tai vertė masės mįslę, išreikštas atominės masės vienetais ir apibrėžiamas kaip santykis masės mįslę šį elementą prie 1/12 masės neutralus mįslę изотопа anglies 12C.
Iš šio apibrėžimo išplaukia, kad santykinis atominės svoris yra безразмерной verte.

Įveskite skaičius протонов:

Įveskite skaičių neutronų:

Atominės elemento svoris: