Atstumas tarp taškų online skaičiuoklė


Interneto skaičiuoklė, kuri padės jums surasti atstumą tarp taškų.
Atstumas tarp bet kurių 2 taškais (A) ir (B) apskaičiuojamas pagal formulę L = kvadratinė šaknis ((x2−x1)2+(y2−y1)2).

Taškas (A): Taškas (B):
(xA, yA) (xB, yB)

Rezultatas: