Նորմալ բաշխման թվերի առցանց հաշվիչ


Մեր հաշվիչ առցանց կօգնի ձեզ իրականացնել նորմալ բաշխման թվերի.
Այս հաշվիչ ցանկացած տեսակի շարք թվերի հետեւողականորեն եւ աճման.
Նաեւ եզրույթի փոխարեն (նորմալ բաշխման) տերմինը օգտագործում են гауссовское բաշխումը.
Որպես օրինակ, կարելի է մատնանշել թվի: (128 34 92 13 75 323 2 1 42 7 43 54 95 12 10 5 85).

Նշեք համարները բաշխման համար: