Հաշվել նիշերի քանակը եւ բառերի տեքստում առցանց հաշվիչ


Մեր հաշվիչ առցանց կօգնի ձեզ հաշվարկել նիշերի քանակը եւ բառերի տեքստում.
Այս ծրագիրը կարող է հաշվարկել ընդհանուր քանակը նիշ ձեր տեքստում, ինչպես նաեւ высկարդալ միջին թիվը տառերի խոսքում, ինչպես նաև դիտել ձեր բոլոր բառերը տեքստում այբբենական կարգով եւ հաճախականությամբ, հաշվել եզակի խոսքերը.

 Count summing identical words
 Consider each word unique
Specify your text to count the number of characters:


 Letters only     All characters

Total number of characters in words:

Average number of letters in a word: