Slope-ja intercept online-laskin


Online-laskin, joka auttaa sinua löytämään yhtälö suora viiva, jossa on tietty kulma ja leikkauspiste on piste (o,y).
Yhtälö linjan kanssa kulmikas kerroin tässä muodossa: y = mx + c.
Missä (c = y-akselin leikkauspiste suora viiva) ja (m = Kulmikas kerroin).

Video on linja, että ei ole päät, se on lyhin tie kahden pisteen välillä on se.

Kaltevuus suora – täytyy ajoittaa lineaarinen funktio tai löytää koordinaatit olevia risteyksessä suora viiva, jossa X-ja y-akselit.

Ilmoita kulmakerroin (m):

Määritä y - katkaisu (c):

yhtälö: