Lain universal gravitation Newton online-laskin


Online-laskin, joka auttaa sinua laskea lain universal gravitation Newton.
Teoria gravitaatio Newton kuvaa vuorovaikutusta painovoima, tämä laki Newton, joka otettiin käyttöön vuonna 1966.
Kuvitella, että on olemassa kaksi olennaista massat (m1 ja m2), erotettu etäisyys (R).
Mukaan Newtonin lain vetovoima näiden pisteiden välillä on verrannollinen sekä massat, mutta se on kääntäen verrannollinen niiden välisen etäisyyden.
Voit laskea painovoiman(F) erityinen kaava, jossa (G) on painovoimavakio ja on yhtä 6.67384(80)x10^-11.

Määritä, mitä laskea:
Mass of object 1(m1) kg
Mass of object 2(m2) kg
Distance between objects (r)  m
Gravity force (F) N