Lineaarinen yhtälö online-laskin


Online-laskin, joka auttaa sinua ratkaisemaan lineaarinen yhtälö.
Lineaarinen yhtälö on yhtälö, joka on määritetty yhtälön muodossa (ax+b=0), missä x on muuttuja, a ja b ovat kaikki tunnettuja arvoja.
Tyypit lineaarinen yhtälöryhmä on lineaarinen yhtälö yhden muuttujan ja lineaarinen yhtälö, jossa on kaksi muuttujaa, tämä laskin on suunniteltu ratkaisemaan lineaariset yhtälöt yhden muuttujan.

ax+b=0
x+ =0

tulos: