Kehä suunnikas laskin


Online-laskin, joka auttaa sinua löytämään kehä suunnikas löytää kehä suunnikas on summa kahden ei-yhdensuuntaiset sivut kerrottuna kahdella.
Suunnikas on nelikulmio, jonka sivut ovat pareittain yhdensuuntaiset ja vastaavasti, ne ovat keskenään yhtä suuret.

Määritä parallelogrammin sivu
a:
Määritä parallelogrammin sivu
b:

tulos:
P =
Нахождение периметра параллелоgrammaа.