Cyfrifianellau a Throsglwyddwyr | Amrywiol


Bydd yr adran hon o'r catalog o gyfrifianellau ar-lein yn helpu i ddatrys materion ar amrywiaeth o dasgau.

Codio a dadgodio

• Gweithio gyda delweddau poblogaidd
Graffeg converters ↓
Amgodio a datgodio testun ↓
Amgryptio Data ↓

Ar gyfer webmasters ac nid yn unig

• Gwahanol apps defnyddiol
Y cod ↓
Converters lliwiau ↓
Yn wahanol cyfrifiadau ↓