Изчисляване на маса или дължина на кръгла стоманена тръба онлайн калкулатор


Нашият онлайн калкулатор ще ви помогне в изчисляването на маса или дължина на кръгла стоманена тръба.
Този калкулатор ще ви позволи за няколко секунди да разберете (дължина или маса) стоманени тръби.
Ако трябва да научите (дължина на тръбата), трябва да определите: външен диаметър и дебелина на стената на тръбата, маса в кг/т, след което натиснете "Изчисли дължина" и ще разберете колко метра на тази тръба трябва на посочената от вас маса.
Ако трябва да научите (маса, тръби), трябва да определите: външен диаметър, дебелина на стената и дължината на тръбата, след което кликнете върху "се Изчисли масата", и ще разберете маса на тръби.

Посочете външен диаметър на тръбата (мм):

Посочете с дебелина на стената на тръбата (мм):

Задайте дължината на тръбите (m):

Посочете маса (килограм или тон):

Единици за измерване на резултата:
килограм     тон

Дължина (м):

Нето тегло: