Закон на Далтън онлайн калкулатор


Онлайн калкулатор, който ще ви помогне да се изчисли закон на Dalton.

Закони Далтън — това са две физически закона, които са били формулирани от Джон Дальтоном в началото на XIX век.
1-ви закон — законът на парциальных натиск смеси на газове, определящи общия натиск, открит през 1801 г. и описан в 1802 г.
2-ри закон — относителна разтворимост смес от газове в течност, понякога този закон се нарича закон на Хенри — Далтън.

Задайте стойности [бенки газове (n)] - разделени със запетая (например: 120,34,148):

Температура (T): Бенки газ (n): Обем (V):
K моль Л
Налягане (P): kPa