Уравнение на идеалния газ онлайн калкулатор


Онлайн калкулатор, който ще ви помогне да се изчисли по уравнението на идеалния газ.
Закон за идеалния газ, устанавливающая зависимостта между налягането, молярным обем и абсолютна температура на идеалния газ.

Посочете какво трябва да се изчисли:
Температура  K
Налягане kPa
Един мол газ мол
Обем L